Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno -   Wychowawczy z siedzibą w Zuzeli, 07-322 Zuzela 51.

Może się z Pan/Pani z nami kontaktować pod numerem telefonu: 86 277 44 04 lub adresem email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)    Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod numerem 22 3500140 lub adresem email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  
3)    Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
       a.    Przyjęcia ucznia do szkoły;
       b.    Realizacji zadań oświatowych; 
       c.    Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
       d.    Realizacji działań promocyjnych szkoły;
       e.    Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
4)    Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe.

5)    Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów  prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

6)    Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
7)    Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8)    Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie  organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

9)    Ma Pani/Pan prawo do:
       a.    Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
       b.    Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
       c.    Przenoszenia swoich danych osobowych,
       d.    Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
       e.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10)    Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia  obowiązku szkolnego.

11)    Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli

Zuzela 51, 07-322 Nur

Telefon: 86 277 44 04

Fax:        86 277 44 04

Email:    sosw_zuzela@op.pl


Inspektor Ochrony Danych:
Joanna Trusińska -biuro@inbase.pl

Klauzula informacyjna - RODO

Deklaracja dostępności