Bezpieczni w drodze do szkoły

20230922 121614W piątek, 22 września 2023 r. nasi wychowankowie uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Policji. Przybyli do nas  sierż. sztab. Artur Antoniak i sierż. sztab. Arkadiusz Plewnicki z Posterunku Policji w Nurze.

Temat spotkania - to „Bezpieczna droga do szkoły”. Panowie Policjanci omówili zasady zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze, prawidłowego przejście przez jezdnię oraz reguły bezpiecznej podróży autobusem i samochodem osobowym. Funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na celowość noszenia odblasków jako elementów zwiększających bezpieczeństwo pieszych na drodze, zwłaszcza po zmroku. Wytłumaczyli również, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Sprawdzili poziom wiedzy uczniów odnośnie numerów alarmowych i sytuacji, w których można z nich korzystać. Bardzo ważnym  było także uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z atakiem groźnego psa i sposobem obrony.

Uczniowie obejrzeli interesującą prezentację, aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając dużo pytań. Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego naszej placówki.

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli

Zuzela 51, 07-322 Nur

Telefon: 86 277 44 04

Fax:        86 277 44 04

Email:    sosw_zuzela@op.pl


Inspektor Ochrony Danych:
Joanna Trusińska -biuro@inbase.pl

Klauzula informacyjna - RODO

Deklaracja dostępności