Wizyta duszpasterska

20240208 093549Ważnym wydarzeniem w naszym ośrodkowym kalendarzu są odwiedziny duszpasterskie zwane „kolędą”. Co prawda okres bożonarodzeniowy dawno już za nami, to jednak na spotkanie, modlitwę i błogosławieństwo zawsze jest dobry czas.

Tak też 8 lutego br. odwiedził nas ks. proboszcz Jerzy Krysztopa, kustosz zuzelskiego Sanktuarium. Serdeczna rozmowa z kapłanem o ośrodkowej codzienności i wspólna modlitwa sprzyjają budowaniu więzi, także tych łączących nas z parafią. Oczywiści w zeszytach do religii (co stało się już tradycją) znalazła się odpowiednia adnotacja potwierdzająca wizytę - uczniowie skrzętnie pilnują tego „kolędowego” zwyczaju. Jesteśmy bardzo wdzięczni Księdzu za to że, wśród licznych, duszpasterskich obowiązków, znajduje czas aby spotkać się z naszą społecznością. Dziękujemy.

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli

Zuzela 51, 07-322 Nur

Telefon: 86 277 44 04

Fax:        86 277 44 04

Email:    sosw_zuzela@op.pl


Inspektor Ochrony Danych:
Joanna Trusińska -biuro@inbase.pl

Klauzula informacyjna - RODO

Deklaracja dostępności