Historia Ośrodka

20160512 094005Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy powstał w 1975 roku, jako placówka kształcąca dzieci i młodzież z lekką niepełnosprawnością  intelektualną. Siedzibą ośrodka były Tworkowice koło Ciechanowca. 

 W 1989 roku ośrodek został przeniesiony do Nura. Zajmowane pomieszczenia stanowiły własność Szkoły Podstawowej w Nurze. Przez dwanaście lat funkcjonowania w Nurze,  stopniowo zmieniał się w placówkę dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. W 2002 roku dzięki mądrości władzy  samorządowej lokalnej i powiatowej, ośrodek otrzymał budynek po Szkole Podstawowej w Zuzeli. Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej przeznaczyło część środków własnych jak również pozyskało fundusze z PFRON na remont budynku i przystosowanie go do kształcenia osób z niepełnosprawnością. Likwidacja barier architektonicznych, starannie odnowione wnętrza sprawiają, iż budynek stał się placówką przyjazną dzieciom. Piękny teren wokół szkoły, leżący w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego – ok.4ha posesji, w tym las, zachęca do spacerów, zabaw na powietrzu, wycieczek. Część terenu została przekształcona w działkę rolną, którą opiekują się klasy przysposabiające do pracy.
Wraz z przeniesieniem do Zuzeli, ośrodek przyjął imię ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli

Zuzela 51, 07-322 Nur

Telefon: 86 277 44 04

Fax:        86 277 44 04

Email:    sosw_zuzela@op.pl


Inspektor Ochrony Danych:
Joanna Trusińska -biuro@inbase.pl

Klauzula informacyjna - RODO

Deklaracja dostępności