Kadra Ośrodka

 

foto m  Andrzej Sadowski - Dyrektor Ośrodka

 

 

 

 

  Female sihouetteAgnieszka Moczulska - Zastępca Dyrektora

 

 

 

Nasi nauczyciele to:
Anna Benedysiuk
Andrzej Budnicki
Ewa Domanowska
Janusz Gawęcki
Elżbieta Imińska
Sylwia Kombor
Małgorzata Pietranik
Dorota Prokopczuk
Wanda Rytel – Tyburcy
Agnieszka Rajchemba
Urszula Sarna
Milena Anna Sarnowska
Anna Spiżewska
Małgorzata Wrzosek

Zaś wychowawcami są:

Dorota Murawska

Agata Niemyjska

Waldemar Tymiński

Elżbieta Zakrzewska
Grażyna Żebrowska

Pracują również:

Justyna Michalik  - logopeda
Justyna Sulewska – psycholog

Martyna Wileńska - pedagog

Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadają wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Pracownicy administracji i obsługi:
Patrycja Karwacka – sekretarz
Agata Dąbrowska

Wioleta Godlewska
Agata Kamińska
Wojciech Moczulski
Antoni Pelinko

Jolanta Spiżewska

Jolanta Tyszka

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli

Zuzela 51, 07-322 Nur

Telefon: 86 277 44 04

Fax:        86 277 44 04

Email:    sosw_zuzela@op.pl


Inspektor Ochrony Danych:
Joanna Trusińska -biuro@inbase.pl

Klauzula informacyjna - RODO

Deklaracja dostępności